Feedback om te verbeteren

Feedback is de basis voor verbetering en daarom is het bij KYP Flow een belangrijk onderdeel van de manier van werken. Een bedrijfsproces doorloop je niet alleen, maar samen. Creëer een sterker proces door de feedback van betrokkenen bij het proces.

14 dagen proefperiode
24/7 beschikbaar
KYP Flow

“Iedereen kan op een laagdrempelige manier verbeteringen aangeven op de stappenkaart. Deze feedback wordt continu bijgehouden en zo nodig doorgevoerd. De gebruiksdata en feedback worden vastgelegd en zijn een geweldig middel om je proces steeds te blijven verbeteren.”

Norbert Schotte Vorm

Twee soorten feedback

Feedback bestaat bij KYP Flow uit twee onderdelen.
Enerzijds de analyse van hoe het proces verloopt en anderzijds de Feedback van de deelnemers.

Proces feedback

Binnen KYP Flow is het gehele proces gedigitaliseerd en hierdoor komt er informatie beschikbaar over het bedrijf, het project, per afdeling en per persoon. Items de inzichtelijk worden zijn:

  • Werkdruk per week, maand, jaar
  • Aantal actuele acties die te laat zijn voltooid
  • Aantal acties en welke “op tijd” respectievelijk “te laat” gereed zijn
  • Aantal suggesties voor verbetering
  • Feedback cijfers over hoe de processen verlopen en kunnen worden verbeterd

Heb je ideeën hoe de analyse nog beter kan worden? Laat het ons weten.

Persoonlijke feedback

Wanneer zoveel mogelijk mensen feedback geven worden de gegevens betrouwbaarder om te kunnen besluiten over verbeteringen. Positieve feedback is hierbij even belangrijk als negatieve feedback.Binnen KYP Flow geef je feedback via de mobiele app:

  • Geef feedback over hoe de eigen actie is uitgevoerd (0-10 met eventueel een toelichting)
  • Beoordeel de inhoud van een stappenkaart (0-10) en doe suggesties over elke stappenkaart zoals herschrijven, splitsen of verwijderen.
  • Geef feedback over hoe de voorgaande actie is uitgevoerd (0-10 met eventueel een toelichting – alleen mogelijk mits kaarten gekoppeld zijn)

Feedback als basis voor groei.
Ervaar ook de voordelen!